Hướng Dẫn Đổi Thông Tin Cá Nhân và Mật Khẩu

10:08 29/09/2021

Bước 1: Chọn menu Trắc nghiệm online

Bước 2: Nhập tên đăng nhập, mật khẩu --> nhấn Đăng Nhập

Bước 3: Chọn menu Tài Khoản --> Thông tin cá nhân

Bước 4: Sau khi thay đổi các thông tin cá nhân --> Nhấn Cập Nhật


Tin khác