BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

15:47 08/03/2023

 

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

NĂM HỌC 2022-2023

 

STT HỌ VÀ TÊN PHHS LỚP CHỨC VỤ
1 Lý Trung Hiệp Lý Kiến Đức 12Si Trưởng ban
2 Phạm Văn Nghĩa Phan Nguyễn Hạnh Đoan 11A1 Phó ban
3 Nguyễn Chí Bảo Nguyễn Bảo Gia An 10A2 Phó ban
4 Nguyễn Thị Tuyết Dung Nguyễn Lê Xuân An 12A2 Kế toán
5 Bùi Thị Thanh Nhạn Vương Minh Thư 10A2 Kế toán, Thư kí
6 Huỳnh Lê Hồng Vũ Huỳnh Triết 10T1 Ủy viên
7 Đỗ Kim Xuân Vương Gia Linh 11VSĐ Ủy viên