• LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021–2022 -- NHẬN BẰNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ CHUẨN QUỐC GIA -- TRI ÂN – TRƯỞNG THÀNH CỦA HỌC SINH LỚP 12
  • 20 NĂM TRỞ VỀ, NGÀY HẠNH NGỘ TRI ÂN VÀ HỌP MẶT CỦA CỰU HỌC SINH HÙNG VƯƠNG NIÊN KHÓA 1999 – 2002
  • Cuộc thi ROBOCON-Hùng Vương ROBOTIC Cup năm học 2021-2022 mùa III
  • Trường THPT Chuyên Hùng Vương tổ chức ngày Giỗ Quốc Tổ
  • LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021–2022 -- NHẬN BẰNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ CHUẨN QUỐC GIA -- TRI ÂN – TRƯỞNG THÀNH CỦA HỌC SINH LỚP 12
  • 20 NĂM TRỞ VỀ, NGÀY HẠNH NGỘ TRI ÂN VÀ HỌP MẶT CỦA CỰU HỌC SINH HÙNG VƯƠNG NIÊN KHÓA 1999 – 2002
  • Cuộc thi ROBOCON-Hùng Vương ROBOTIC Cup năm học 2021-2022 mùa III
  • Trường THPT Chuyên Hùng Vương tổ chức ngày Giỗ Quốc Tổ