• TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ HỘI KHAI TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 - 2023
  • TỰ HÀO HỌC SINH THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG - BÌNH DƯƠNG
  • TUỔI TRẺ HÙNG VƯƠNG TỔ CHỨC DÂNG HƯƠNG TẠI BIA TƯỞNG NIỆM PHƯỜNG HIỆP THÀNH NHÂN KỈ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947- 27/7/2022)
  • KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN  KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 2022 LẦN THỨ XIII “NHỊP CẦU TRI THỨC - KẾT NỐI NGHĨA TÌNH”
  • TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ HỘI KHAI TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 - 2023
  • TỰ HÀO HỌC SINH THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG - BÌNH DƯƠNG
  • TUỔI TRẺ HÙNG VƯƠNG TỔ CHỨC DÂNG HƯƠNG TẠI BIA TƯỞNG NIỆM PHƯỜNG HIỆP THÀNH NHÂN KỈ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947- 27/7/2022)
  • KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN  KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 2022 LẦN THỨ XIII “NHỊP CẦU TRI THỨC - KẾT NỐI NGHĨA TÌNH”