• TUỔI TRẺ HÙNG VƯƠNG TỔ CHỨC DÂNG HƯƠNG TẠI BIA TƯỞNG NIỆM PHƯỜNG HIỆP THÀNH NHÂN KỈ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947- 27/7/2022)
  • KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN  KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 2022 LẦN THỨ XIII “NHỊP CẦU TRI THỨC - KẾT NỐI NGHĨA TÌNH”
  • HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ XXVI – NĂM 2022
  • Lễ kết nạp đảng viên mới
  • TUỔI TRẺ HÙNG VƯƠNG TỔ CHỨC DÂNG HƯƠNG TẠI BIA TƯỞNG NIỆM PHƯỜNG HIỆP THÀNH NHÂN KỈ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947- 27/7/2022)
  • KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN  KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 2022 LẦN THỨ XIII “NHỊP CẦU TRI THỨC - KẾT NỐI NGHĨA TÌNH”
  • HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ XXVI – NĂM 2022
  • Lễ kết nạp đảng viên mới