TỔ GDTC-QPAN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

18:04 19/10/2021

TỔ GDTC-QPAN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

TỔ TRƯỞNG
PHẠM TẤN VÂN

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Thanh Sơn

Giáo viên

2

Lê Trần Thanh Trúc

Giáo viên

3

Trần Trung Chính

Giáo viên

4

Trần Thị Triều Mến

Giáo viên