TỔ LÝ-KTCN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

15:56 09/11/2022

TỔ LÝ–KTCN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

TỔ TRƯỞNG
NGUYỄN THỊ KIM TUYÊN

 

 

TỔ VIÊN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Thị Lệ Diễm

Giáo viên

2

Nguyễn Thị Hương Giang

P.CTCĐ

3

Tô Thị Hồng

Giáo viên

4

Lê Ngọc Như Oanh

Giáo viên

5

Võ Văn Cường

Giáo viên

6

Đinh Quốc Thái

Giáo viên

7

Nguyễn Minh Vương

Nhân viên

8

Lê Chánh Thiện

Nhân viên

9

Hồ Tấn Tài

Giáo viên