TỔ SINH-KTNN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

15:52 07/12/2021

TỔ SINH-KTNN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

TỔ TRƯỞNG
PHẠM THỊ UYÊN THY

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Minh Tuyết Ngọc

Giáo viên

2

Nguyễn Tấn Hành

TrB.TTND

3

Trương Nguyễn Lan Chi

Giáo viên

4

Lê Thị Trà My

Giáo viên

5

Võ Thị Tình

Nhân viên