TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

15:39 09/11/2022

TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

TỔ TRƯỞNG
PHẠM VĂN TÙNG

 

TỔ PHÓ
BÙI THỊ ĐÀO

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Lê Thị Diệp

Giáo viên

2

Huỳnh Hồng Hạnh

Giáo viên

3

Lê Thị Yến Anh

Giáo viên

4

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Giáo viên

5

Hoàng Thị Kim Hằng

Giáo viên

6

Lý Hoàng Phương

Giáo viên

7

Ngô Bảo Châu

Giáo viên