TỔ TOÁN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

15:49 07/12/2021

TỔ TOÁN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

TỔ TRƯỞNG
NGUYỄN VĂN PHI

 

TỔ PHÓ
THÂN THỊ PHƯƠNG TRANG

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Võ Thanh Tú

Phó Hiệu trưởng

2

Trần Văn Trí

Giáo viên

3

Nguyễn Thành Nhân

Giáo viên

4

Trần Nguyễn Quốc Anh

Giáo viên

5

Nguyễn Thị Huyền My

Giáo viên

6

Nguyễn Thị Kim Ngân

Giáo viên

7

Trần Tôn Nữ Ngọc Giàu

Giáo viên

8

Nguyễn Tuấn Nghĩa

Giáo viên

9

Nguyễn Nhân Trí

Giáo viên