Hướng Dẫn Làm Bài Thi

10:10 29/09/2021

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

Bước 2: Chọn menu Tài khoản --> Phòng Thi 

  • Đề thi chính thức: các đề thi chính thức của trường
  • Đề thi tự luyện: các đề thi tự luyện

Bước 3: Chọn bài thi muốn làm --> Nhấn Vào Phòng Thi

Bước 4: Màn hình hiển thi thông tin bài thi -->Nhấn "Bắt đầu làm bài"

Bước 5: Màn hình hiển thị lần lượt từng câu hỏi, bạn chọn đáp án đúng --> Nhấn "Câu sau" để làm các câu tiếp theo 

*Ghi chú: nút "Nộp bài" chỉ hiển thị khi bạn hoàn thành tất cả các câu hỏi


Tin khác