STT Số văn bản Tiêu đề Ngày đăng
1 4612/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh

File đính kèm: Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH

09:24 13/10/2021
2 1346/SGDĐT-GDTrHTX Hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học

File đính kèm: Công văn 1346/SGDĐT-GDTrHTX

08:19 31/01/2021
3 52/KH-SGDĐT Kế hoạch thao giảng, dự giờ các tổ NVBM năm học 2020-2021
File đính kèm: Kế hoạch số 52/KH-SGDĐT
18:49 20/01/2021
4 3280/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT

File đính kèm: Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH

18:48 20/01/2021