GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - CỘI NGUỒN SỨC MẠNH TOÀN DÂN

23:56 30/04/2023

Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng Ba

Khắp miền truyền mãi câu ca

Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm

     Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, với mỗi người dân nước Việt, Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành ngày hội thiêng liêng hướng về nguồn cội tiên rồng. Tháng Ba âm lịch hằng năm, cộng đồng người Việt Nam khắp năm châu đều tưởng nhớ, tri ân tổ tiên, những người đã hy sinh bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc, gây dựng cơ đồ đất nước.  

    Đền Hùng hội tụ linh khí thiên địa, nơi bốn phương con cháu muôn đời phụng thờ tiên tổ, lưu truyền mai hậu gốc tích đồng bào. Công đức các Vua Hùng từ đời này qua đời khác được cộng đồng mãi ghi ơn. Đây là cội nguồn của tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc Việt. Việc thờ phụng các Vua Hùng làm sâu sắc hơn ý thức về cội nguồn dân tộc, hình thành tinh thần tự cường dân tộc, ý thức độc lập tự chủ của dân tộc. Với ý nghĩa đó, Giỗ Tổ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tại khu di tích lịch sử Đền Hùng (trung tâm là núi Nghĩa Lĩnh) bắt nguồn từ thời đại các Vua Hùng với niềm tin cả dân tộc có cùng một nguồn cội (Tổ) - chung giống nòi “con Rồng cháu Tiên”. Từ trung tâm đầu tiên này, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương như một dòng chảy bất tận, có sức sống lâu bền lưu truyền từ đời này qua đời khác, lan tỏa và trải rộng khắp chiều dài và chiều rộng đất nước, dù đất nước khi thịnh, khi suy, khi chiến tranh, loạn lạc hay thịnh trị, thái bình.  Được duy trì từ bao đời đến muôn đời, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương không chỉ thấm đẫm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” mà còn hiển hiện sinh động tinh thần đại đoàn kết dân tộc được lưu truyền, bồi đắp suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước.

    Vì thế, mỗi khi về Giỗ Tổ tại Đền Hùng, muôn triệu trái tim người dân Việt Nam không chỉ được trải nghiệm nghi lễ trang nghiêm, không khí/không gian văn hóa dân gian đặc sắc vùng Đất Tổ; được gặp gỡ, giao lưu văn hóa với các vùng miền, đan xen giữa truyền thống và hiện đại trong đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng người Việt mà còn thêm một lần thể hiện sâu sắc ý thức dân tộc, tinh thần dân tộc vốn được hình thành, bồi tụ suốt bề dày lịch sử dựng nước và giữ nước, suốt quá trình bảo tồn và phát triển các giá trị truyền thống văn hóa của người Việt; trong đó, nổi bật nhất là lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, cố kết cộng đồng và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

    Cùng với chiều dài lịch sử, nguồn sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc - sức mạnh trường sinh từ lòng yêu nước thiết tha của 54 dân tộc anh em sống trên dải đất hình chữ S được hình thành, tôi luyện trong đấu tranh với thiên nhiên hết sức khắc nghiệt, với giặc ngoại xâm hung hãn luôn rình rập, với hoạn nạn khi có dịch bệnh là minh chứng hiển hiện sinh động nhất cho bản lĩnh, khí phách con người Việt Nam trong sự nghiệp dựng xây và bảo vệ non sông gấm vóc, cơ đồ Việt Nam. Mỗi lần hướng về nguồn cội, về với Tổ là thêm một lần thấu triệt sâu sắc hơn bài học về việc phát huy sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc triệu người như một như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Lòng yêu nước và sự đoàn kết của nhân dân là một lực lượng vô cùng to lớn, không ai thắng nổi”.

    Cùng chung một nguồn cội con Rồng cháu Tiên, con cháu Lạc Hồng ở muôn phương cùng hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày Quốc giỗ - nơi hiển hiện sinh động nhất lòng yêu nước và tinh thần đại đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam để không chỉ ghi nhớ, trân trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp mà cha ông đã dày công xây đắp mà còn nguyện cùng nhau "thương yêu nhau", 'kính trọng nhau", "giúp đỡ nhau để mưu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta" như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ dẫn.

    Tinh thần yêu nước là giá trị truyền thống quý báu từ ngàn xưa của dân tộc Việt Nam. Nhờ việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống quý báu đó mà dân tộc ta đã đánh thắng được mọi kẻ thù, vượt qua được thiên tai, bão lũ, dịch bệnh… Giỗ Tổ Hùng Vương đã khơi dậy, giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết cộng đồng, sức mạnh toàn dân tộc - một giá trị tinh thần vô cùng quý báu mãi tồn lưu trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam.


Tin khác