TỔ GDTC-QPAN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

15:50 09/11/2022

TỔ GDTC-QPAN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

TỔ TRƯỞNG
LÊ TRẦN THANH TRÚC

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Thanh Sơn

Giáo viên

2

Nguyễn Duy Khang

Giáo viên

3

Trần Trung Chính

Giáo viên

4

Trần Thị Triều Mến

Giáo viên