TỔ HÓA TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

15:21 09/11/2022

TỔ HÓA TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

TỔ TRƯỞNG
PHAN THỊ MỸ LINH

 

 

TỔ VIÊN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Trần Thị Hồng Thủy

Giáo viên

2

Uông Thị Mai

Giáo viên

3

Lương Thị Thu Hiền

Giáo viên

4

Lê Thu Hà

Giáo viên

5

Phạm Quốc Thắng

Giáo viên

6

Võ Phan Kỳ

Nhân viên

 

​​​​​​