TỔ LÝ-KTCN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

00:06 21/09/2023

TỔ LÝ–KTCN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

TỔ TRƯỞNG
NGUYỄN THỊ KIM TUYÊN

 

 

TỔ VIÊN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Thị Lệ Diễm

Giáo viên

2

Nguyễn Thị Hương Giang

Giáo viên, UV.BCH công đoàn

3

Tô Thị Hồng

Giáo viên, TPCM

4

Lê Ngọc Như Oanh

Giáo viên, TTCĐ

5

Võ Văn Cường

Giáo viên

6

Đinh Quốc Thái

Giáo viên, Chủ tịch công đoàn

7

Nguyễn Minh Vương

Nhân viên phòng Thiết bị

8

Lê Chánh Thiện

Nhân viên phòng bộ môn

9

Hồ Tấn Tài

Giáo viên