TỔ NGOẠI NGỮ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

15:48 09/11/2022

TỔ NGOẠI NGỮ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

TỔ TRƯỞNG
VŨ THỊ THU HIỀN

 

TỔ PHÓ
LÊ THỊ KIM HƯƠNG

 

 

TỔ VIÊN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Phó Hiệu trưởng

2

Lê Nam Quốc

CTCĐ

3

Nguyễn Thị Ngọc Liên

Giáo viên

4

Huỳnh Thị Mộng Thường

Giáo viên

5

Phan Thị Quế Minh

Giáo viên

6

Lê Hải An

Nhân viên

7

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Giáo viên

8

Trần Xuân Anh

Giáo viên

9

Đinh Thị Phương Lam

Giáo viên

10

Quản Quốc Nhân

Giáo viên

11

Huỳnh Thanh Hiền

Giáo viên