TỔ TIN HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

15:35 09/11/2022

TỔ TIN HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

TỔ TRƯỞNG
BÀNH KIM HỮU PHƯƠNG

 

 

TỔ VIÊN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Trần Quốc Khánh

Giáo viên

2

Nguyễn Thị Anh Thư

Giáo viên

3

Phạm Thị Nhị

Giáo viên

4

Tôn Thất Suyền

Giáo viên