TỔ VĂN PHÒNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

15:56 09/11/2022

 

TỔ VĂN PHÒNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

TỔ TRƯỞNG
VŨ THỊ THANH VÂN

 

TỔ PHÓ
HUỲNH NAM DƯƠNG

 

 

TỔ VIÊN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Văn Sơn

Hiệu trưởng

2

Huỳnh Thị Thanh Vân

Nhân viên

3

Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

Nhân viên

4

Nguyễn Kiều Diễm

Nhân viên

5

Nguyễn Thị Hồng Phúc

Nhân viên

6

Trần Võ Nam Quốc

Giáo viên

7

Trương Bảo Ngân

Nhân viên

8

Nguyễn Thị Ngọc Yến

Nhân viên

9

Nguyễn Thị Bích Loan

Nhân viên

10

Nguyễn Hải Hùng

Nhân viên

11

Nguyễn Hòa Bình

Nhân viên

12

Lê Văn Đậu

Nhân viên

13

Trần Thị Kim Yến

Nhân viên

14

Trần Tăng Quang

Nhân viên